Pag-unawa sa Online na Konsultasyon sa Doktor

Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, halos lahat ay naa-access nang digital, kabilang ang mga online na konsultasyon sa doktor. Ito ay tiyak na nagdudulot ng mga benepisyo, dahil ang mga tao ay maaaring malaman ang kanilang mga kondisyon sa kalusugan nang hindi na kailangang bisitahin ang ospital at magpatingin sa doktor nang personal.

Ang mga online na konsultasyon sa doktor ay karaniwang ginagawa kapag nakakaranas ng banayad na mga reklamo sa kalusugan. Bagama't hindi nito mapapalitan ang isang personal na konsultasyon, ang isang online na konsultasyon sa doktor ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng pansamantalang larawan ng sakit na maaaring dinaranas mo.

Live Chat sa Mga Doktor Dito

Ito ang Hinahawakan ng mga Online na Doktor

Maaari kang kumunsulta sa isang online na doktor anumang oras kapag mayroon kang mga reklamo sa kalusugan, sa pamamagitan ng isang application na magagamit na. Ang konsultasyon ay hindi lamang limitado sa mga pangkalahatang practitioner, kundi pati na rin sa mga espesyalista.

Sa isang online na konsultasyon ng doktor, tatanungin ka ng doktor tungkol sa mga reklamo na iyong nararanasan at iyong medikal na kasaysayan. Maaari ka ring magsama ng larawan ng reklamo upang magbigay ng mas detalyadong larawan. Halimbawa, kung ang reklamo ay nasa anyo ng namamaga na mga mata, maaari mong isama ang isang larawan ng namamaga na mga mata sa panahon ng isang online na konsultasyon.

Kung umiinom ka ng gamot o nagdurusa sa ilang partikular na allergy, huwag kalimutang sabihin sa iyong doktor kapag kumukunsulta ka. Sa ganoong paraan, mas madaling matukoy ng doktor ang sakit na maaaring dinaranas mo at magmumungkahi ng paggamot na maaaring gawin.

Bilang karagdagan, kung dumaranas ka ng isang malalang sakit at walang mga reklamo, maaari ka ring gumamit ng online na konsultasyon sa doktor upang masubaybayan ang iyong kondisyon sa kalusugan. Kaya, hindi mo kailangang direktang kumonsulta sa doktor para sa mga regular na check-up, maliban sa isang emergency o kung ang doktor ay nagrekomenda ng agarang pagsusuri.

Sa online na konsultasyon, mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung maraming tao ang nagsasamantala sa online na mga konsultasyon sa doktor, bababa din ang bilang ng mga taong bumibisita sa ospital upang magpatingin sa doktor. Sa ganoong paraan, mas mababa rin ang panganib na magkaroon ng Corona virus sa mga ospital.

Bilang karagdagan sa pagpapadali para sa iyo na makakuha ng access sa mga serbisyong pangkalusugan, ang mga online na konsultasyon sa doktor ay maaari ding makatipid ng mga gastos at oras. Ito ay dahil ang mga bayad na binayaran para sa mga online na konsultasyon ay hindi kasing mahal ng mga gastos sa mga direktang konsultasyon, kahit na sa mga espesyalistang doktor.

Bilang karagdagan, ang mga gastos sa transportasyon upang bisitahin ang mga ospital o klinika ay bawasan. Makakatipid ka rin ng mas maraming oras sa pamamagitan ng hindi mo kailangang maglakbay sa opisina ng doktor o ospital at maghintay sa iyong turn para magpatingin sa doktor.

Mga Kakulangan ng Online na Konsultasyon sa Doktor

Gaya ng naunang sinabi, ang mga online na konsultasyon sa doktor ay hindi maaaring ganap na mapapalitan ang mga personal na konsultasyon sa doktor. Ang dahilan ay, karamihan sa mga pisikal na pagsusuri, tulad ng pakikinig sa tibok ng puso o tunog ng pagtapik ng mga daliri sa dingding ng dibdib at pakiramdam para sa mga bukol, ay hindi maaaring gawin sa mga online na konsultasyon.

Ang mga online na konsultasyon sa doktor ay umaasa lamang sa impormasyon ng reklamo na iyong ipinahayag at sa mga larawang iyong ikinabit, kaya ang ibinigay na paggamot ay maaaring hindi kasing ganda ng kung ikaw ay kumunsulta nang personal.

Ang isa pang disbentaha ay ang mga online na konsultasyon sa doktor ay hindi maaaring pangasiwaan ang mga kondisyong pang-emergency na nangangailangan ng mabilis na paggamot at ang mga uri ng mga gamot na maaaring ireseta sa pamamagitan ng mga online na konsultasyon ay limitado rin.

Ang konklusyon ay ang isang online na konsultasyon sa doktor ay maaaring gawing mas madali para sa iyo na magtanong sa isang doktor at makakuha ng paggamot para sa mga maliliit na reklamo. Gayunpaman, kung ang reklamo ay hindi bumuti, kailangan mong direktang kumonsulta sa isang doktor upang ang isang mas detalyadong pagsusuri ay maisagawa.