Mga Tip para sa Post Curettage Treatment para sa Mabilis na Paggaling

Ang isang curettage ay maaaring isagawa para sa iba't ibang mga kadahilanan. Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay kailangang sumailalim dito, mahalagang malaman ang tungkol sa post-curettage na pangangalaga upang mabilis kang gumaling.

Curette o dilation at curettage (D&C) ay isang pamamaraan upang alisin ang tissue sa loob ng matris gamit ang surgical equipment. Karaniwang ginagawa ang curettage pagkatapos malaglag ang babae, magpalaglag, para kumuha ng sample ng uterine tissue at gumawa ng diagnosis, o para magamot ang iba pang sakit sa matris.

Paggamot sa Post Curettage

Ang ilang mga tip na maaaring gawin bilang isang post-curettage na paggamot upang mabilis na gumaling ay:

  • Pagkatapos maisagawa ang curettage, ang pasyente ay karaniwang inilalagay sa recovery room sa loob ng ilang oras. Babantayan ng doktor ang matinding pagdurugo o iba pang komplikasyon.
  • Sa ilalim ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam, maaari kang makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, at pag-aantok sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pamamaraan.
  • Ilang oras pagkatapos ng pamamaraan ng curettage, subukang tumayo at maglakad nang dahan-dahan. Mahalagang gawin ito upang maiwasan ang pamumuo ng dugo sa paligid ng mga binti at maging malakas ang mga kalamnan sa binti.
  • Gumamit ng mga regular na pad kung ang pagdurugo ay nangyayari pagkatapos ng curettage. Iwasan ang paggamit ng mga tampon upang maiwasan ang impeksyon.
  • Sa pangkalahatan, pagkatapos ng curettage, makakaramdam ka ng pagod, banayad na pag-cramping sa paligid ng tiyan, o bahagyang pagdurugo sa loob ng ilang araw. Maaari kang uminom ng mga pain reliever tulad ng paracetamol o ibuprofen bilang bahagi ng iyong post-curettage na paggamot, gaya ng payo ng iyong doktor.
  • Iwasang banlawan ng panlinis na sabon ang mga organ ng kasarian ng babae. Bilang karagdagan, malamang na pagbawalan ka ng iyong doktor na maligo kaagad pagkatapos ng curettage nang ilang panahon.
  • Maaaring magbago ang iskedyul ng regla pagkatapos ng curettage. Maaaring may mas maaga o mas huli kaysa karaniwan.
  • Ipagpaliban ang pakikipagtalik pagkatapos ng curettage ng hindi bababa sa tatlong araw o ayon sa payo ng doktor.
  • Ang pahinga na kailangan pagkatapos ng curettage ay mga 1-2 araw lamang. Pagkatapos nito, maaari kang bumalik kaagad sa mga normal na aktibidad.
  • Bumalik kaagad upang kumonsulta sa doktor at suriin ayon sa tinukoy na iskedyul. Sa oras na ito tutukuyin ng doktor kung kailangan ng karagdagang paggamot.

Kung ang curettage ay dahil sa pagkakuha, kumunsulta sa iyong doktor bago simulan ang isang programa sa pagbubuntis. Pagkatapos, para sa curettage na ginagawa sa layuning alisin ang mga tumor o cancer, hilingin sa doktor na ilarawan ang mga resulta. Kung ito ay itinuturing na precancerous o cancer, ang doktor ay maaaring magmungkahi kung kumunsulta pa o hindi sa ibang mga espesyalista.

Panganib ng Mga Kumplikasyon sa Curettage

Sa pangkalahatan, ligtas ang curettage sa ospital at bihira ang panganib ng mga komplikasyon. Bagama't medyo bihira, maaaring mangyari ang impeksiyon o mga side effect pagkatapos ng curettage. Halimbawa, may pinsala sa cervix, isang hindi pagkakatugma na reaksyon sa kawalan ng pakiramdam, pagbubutas o butas sa matris, o peklat na tisyu sa dingding ng matris.

Kung nangyari iyon, maaari itong mag-trigger ng pananakit, abnormal na mga siklo ng regla, paulit-ulit na pagkakuha, at kahirapan sa pagbubuntis muli. Samakatuwid, inirerekomenda na kumunsulta ka tungkol sa panganib ng mga side effect ng curettage bago sumailalim sa pamamaraang ito.

Mahalaga rin na bigyang-pansin ang kondisyon at pangangalaga pagkatapos ng curettage. Kung makaranas ka ng pagdurugo ng higit sa 2 linggo, pag-cramping ng higit sa dalawang araw, lagnat, pagtaas ng pananakit, o mabahong discharge sa ari, kumunsulta kaagad sa doktor. Magsagawa ng post-curettage treatment ayon sa payo ng doktor at agad na humingi ng medikal na atensyon kung may iba pang kahina-hinalang sintomas na lumitaw.