Ang Epekto ng COVID-19 sa mga Pasyente ng Kanser at ang Mga Hakbang sa Pag-iwas nito

Ang mga may cancer ay kailangang maging mapagmatyag sa gitna ng paglaganap ng COVID-19, dahil mas madali silang mahawaan ng Corona virus at nakakaranas ng malalang sintomas dahil sa COVID-19. Kaya naman, kailangan ang tamang pag-iingat upang ang mga taong may cancer ay hindi mahawa ng Corona virus.

Ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng Corona virus. Ang mga virus na umaatake sa respiratory system ay mas malamang na magdulot ng impeksyon sa mga taong may mahinang immune system, tulad ng mga matatanda at mga taong may kanser.

Kung ikaw ay na-diagnose na may cancer at nangangailangan ng pagsusuri para sa COVID-19, i-click ang link sa ibaba para maidirekta ka sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan:

 • Rapid Test Antibody
 • Antigen Swab (Rapid Test Antigen)
 • PCR

Ayon sa data ng WHO, ang cancer ay isang malalang sakit na may mataas na panganib na magdulot ng malubhang komplikasyon dahil sa COVID-19, bilang karagdagan sa sakit sa puso at daluyan ng dugo, diabetes, at talamak na sakit sa paghinga.

Anong Epekto ng COVID-19 ang Maaaring Magkaroon ng mga Pasyente ng Kanser?

Ang kanser at ang paggamot nito, tulad ng chemotherapy at radiation therapy o radiotherapy, ay maaaring maging sanhi ng bone marrow ng mga pasyente ng cancer na huminto sa paggawa ng mga white blood cell na nagsisilbing 'sundalo' na nagpoprotekta sa katawan laban sa ilang mga impeksiyon at sakit.

Kaya naman, ang mga may cancer ay makakaranas ng pagbaba ng kanilang immune system, kaya hindi na kayang labanan ng kanilang katawan ang mga impeksyon, kabilang ang impeksyon sa Corona virus.

Bilang karagdagan sa pagiging mas nasa panganib na mahawaan ng Corona virus, ang mga sumusunod ay ilan sa mga epekto na maaaring maranasan ng mga pasyente ng cancer dahil sa sakit na COVID-19:

Mga sintomas ng COVID-19 na lumalabas na mas malala

Ang ilang taong nahawaan ng Corona virus ay hindi nakakaranas ng anumang sintomas, habang ang iba ay maaaring makaranas ng banayad, katamtaman, o malubhang sintomas ng COVID-19.

Ang mga banayad na sintomas na tulad ng trangkaso ay karaniwang nararanasan ng mga nasa hustong gulang na may normal na immune system. Sa mga taong may mahusay na immune system, maaaring hindi lumabas ang mga sintomas ng COVID-19.

Iba ito sa mga pasyente ng cancer. Ang mga sintomas ng COVID-19 na nararanasan ng mga taong may cancer o ginagamot para sa cancer ay maaaring maging mas malala, tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng dibdib, maasul na labi at mga kuko, igsi sa paghinga, hanggang sa pagbaba ng malay o pagkawala ng malay.

Ang panganib na magkaroon ng mga mapanganib na komplikasyon ng COVID-19

Kapag nahawa ang isang cancer patient ng Corona virus, hihina ang kanyang immune system. Bilang resulta, ang mga taong may kanser na nagkakaroon ng COVID-19 ay mas nasa panganib na magkaroon ng ilang mapanganib na komplikasyon, kabilang ang:

 • Malubhang pulmonya
 • ARDS (acute respiratory distress syndrome) o respiratory failure na dulot ng cytokine storm
 • Atake sa puso
 • Pagkabigo sa bato
 • Pinsala sa puso
 • Malubhang impeksyon o sepsis
 • Rhabdomyolysis

Ang paggamot sa kanser ay naharang

Upang masugpo ang pagkalat ng Corona virus, hinihikayat ang lahat na sumailalim physical distancing at manatili sa bahay. Gayunpaman, maaari nitong maging mahirap para sa mga pasyente ng cancer na makakuha ng paggamot, tulad ng chemotherapy, radiotherapy, o operasyon.

Samakatuwid, ang mga nagdurusa ng kanser ay kailangang kumunsulta sa doktor na gumagamot sa kanila upang muling buuin ang isang plano sa paggamot sa kanser sa panahon ng pagsiklab na ito.

Upang matukoy kung ang isang pasyente ay nangangailangan ng chemotherapy, radiation therapy, o operasyon sa isang ospital, susuriin ng doktor ang kalubhaan ng kanser (yugto ng kanser) at ang pangkalahatang kondisyon ng pasyente.

Ano ang Dapat Gawin ng mga Pasyente ng Kanser sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19?

Sa pangkalahatan, ang mga hakbang sa pag-iwas na dapat gawin ng mga may kanser sa panahon ng pandemya ng COVID-19 ay ang mga sumusunod:

 • Paglilimita sa pisikal na pakikipag-ugnayan sa sinuman sa loob ng hindi bababa sa 12 linggo
 • Magsuot ng mask kapag bumabyahe sa labas ng bahay at lumayo sa mga tao o matataong lugar
 • Panatilihin ang pinakamababang distansya na 1.5–2 metro kapag nakikipag-ugnayan sa ibang tao
 • Kumain ng balanseng masustansyang diyeta upang mapanatili ang immune system
 • Regular na maghugas ng kamay gamit ang umaagos na tubig at sabon sa loob ng 20 segundo, lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo
 • Uminom ng mga gamot na inireseta bilang inirerekomenda ng doktor nang regular
 • Magsagawa ng magaan na ehersisyo nang regular sa bahay kung maaari
 • Paghingi ng tulong sa ibang tao sa bahay para regular na linisin ang bahay, lalo na ang mga bagay na madalas mahawakan tulad ng mga mesa, upuan, at doorknob.

Bilang karagdagan sa pagsasagawa ng ilan sa mga hakbang sa pag-iwas sa COVID-19 sa itaas, kailangan din ng mga nagdurusa ng cancer na makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan upang hindi sila makaramdam ng pag-iisa o pag-iisa.

Kung lumala ang kondisyon ng sakit o nakararanas ng mga sintomas ng COVID-19 sa anyo ng lagnat, ubo, o igsi ng paghinga, kailangang agad na ihiwalay ng mga may kanser ang sarili at makipag-ugnayan sa doktor na gumagamot sa kanila o hotline COVID-19 sa 119 Ext.9 para sa karagdagang gabay.

Ang mga nagdurusa sa kanser ay maaari chat ang mga doktor nang direkta sa aplikasyon ng ALODOKTER kung may mga bagay na gusto mong itanong tungkol sa kanilang mga problema sa kalusugan, at gumawa ng appointment para sa isang konsultasyon sa isang doktor sa ospital kung talagang kailangan mo ng pagsusuri o direktang paggamot.