6 Mga Pakinabang ng Pagsali sa mga Bata sa Gawaing Bahay

Ang mga benepisyo ng pagsali sa mga bata sa mga gawaing bahay ay napakalaki sa paghubog ng kanilang pagkatao. Ganun pa man, hindi lahat ng uri ng gawaing bahay ay maaaring ibigay sa Munting, oo, Bun, ngunit dapat iakma sa kanilang edad at kakayahan.

Marami pa rin siguro ang mga magulang na hindi pinapayagan ang kanilang mga anak na makilahok sa mga gawaing bahay, tulad ng pagwawalis o pag-aayos ng silid, sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, ang takot na abalahin ang oras ng paglalaro ng bata o ang takot na ang trabaho ng bata ay hindi sapat upang kailanganing muling gawan.

Sa katunayan, ang pagsali sa mga bata sa mga gawaing bahay ay bahagi rin ng proseso ng pag-aaral at paglalaro. Mula sa aktibidad na ito, maaaring tuklasin ng mga bata ang maraming bagay pati na rin ang mga kasanayan sa pagsasanay at itanim ang mga halaga ng buhay sa kanilang sarili.

Mga Pakinabang ng Pagsali sa mga Bata sa Takdang-Aralin

Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyong nakukuha ng mga bata kapag sila ay nasasangkot sa mga gawaing bahay:

1. Magsanay ng isang pakiramdam ng responsibilidad

Mahalaga para sa mga bata na maging responsable para sa pagsasanay sa lalong madaling panahon. Ang isang paraan ay isali sila sa mga takdang aralin.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng takdang-aralin, masasanay ang iyong anak sa paggawa ng mga gawain na kaya niyang gawin nang mag-isa nang hindi umaasa sa iba. Ito rin ay magpapaunlad ng isang pakiramdam ng pananagutan sa kanya, dahil hinihiling sa kanya na lumahok sa paggawa ng iba't ibang mga gawain sa bahay.

2. Linangin ang tiwala sa sarili

Ang pagbibigay ng takdang-aralin ay makakatulong sa mga bata na malaman ang potensyal na nasa kanya. Ang pagkumpleto ng isang gawain nang maayos ay maaari ring makaramdam sa kanya ng kasiyahan at pagmamalaki at komportable sa kanyang sarili. Dahil dito, maaaring tumaas ang kumpiyansa sa sarili ng bata.

3. Pagbutihin ang mga kasanayan sa komunikasyon

Ang pagbibigay ng takdang-aralin ay maaaring maging isang paraan upang sanayin ang komunikasyon ng mga bata. Ang komunikasyon ay hindi lamang pakikipag-usap, ngunit ang kakayahang maghatid, magproseso, at tumanggap ng mga mensahe nang naaangkop.

Ang mga bata na may mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon ay magagawang makihalubilo at magtrabaho bilang isang pangkat. Bukod pa rito, mas naa-absorb din niya ang paksa sa paaralan para makakuha siya ng matataas na marka.

4. Palakasin ang ugnayan ng mga magulang at mga anak

Ang takdang-aralin na tinutulungan ng mga bata ay makapagpapagaan sa gawain ng mga magulang. Ito ay maaaring magbigay-daan sa mga magulang at mga bata na magkaroon ng mas maraming oras upang gumawa ng mga masasayang bagay nang magkasama. Sa ganoong paraan, ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay maaaring maging mas malapit.

Bilang karagdagan, ang pagsali sa mga bata sa mga bagay sa bahay ay kilala rin upang mapawi ang stress ng magulang.

5. Sanayin ang mga bata na maging mas malaya

Ang mga bata na madalas na nasasangkot sa mga gawaing bahay, tulad ng pagmo-mopping, paghuhugas ng pinggan, pagluluto, o paglilinis ng kanilang sariling silid, ay maaaring lumaki na maging malaya. Sa gayon, siya ay mabubuhay nang mas produktibo.

Hindi lang yan, kapag nasanay kang tumulong sa gawaing bahay, ang iyong anak ay maaari ding maging katuwang na maaasahan nina Nanay at Tatay sa bahay.

6. Linangin ang pakiramdam ng empatiya

Ang paglinang ng isang pakiramdam ng empatiya sa mga bata ay maaaring gawin sa mga simpleng paraan, tulad ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makilahok sa mga gawaing bahay. Ang mga batang may empatiya ay mauunawaan at igalang ang iba, mailalagay ang kanilang sarili, at maiproseso nang maayos ang kanilang mga emosyon.

Mga Gawaing Pantahanan na Nagagawa ng mga Bata

Ang mga gawaing ibinibigay sa Little One ay maaaring simulan sa mga madali muna. Siguraduhin na ang gawain ay hindi mabigat at angkop sa kanyang edad at kakayahan.

Ang sumusunod ay isang listahan ng mga gawaing bahay na maaaring gawin ng mga bata ayon sa kanilang edad:

2−3 taong gulang

 • Kunin at ayusin ang mga laruan o libro
 • Nakasuot ng sarili mong damit
 • Pag-uuri ng mga kutsara at tinidor kapag naglilinis ng mga kubyertos

Edad 4−5 taon

 • Paglalagay ng maruruming damit sa basket
 • Ayusin ang mga bulaklak sa isang plorera
 • Paglalagay ng mga bag o sapatos sa paaralan pabalik sa kanilang lugar

Edad 6−11 taon

 • Gumawa ng sarili mong kama
 • Linisin ang mesa pagkatapos kumain ng sabay
 • Pagpapakain at pag-inom ng mga alagang hayop
 • Paglalagay ng malinis na damit sa aparador
 • Tumulong sa paghahatid ng pagkain
 • Linisin ang ibabaw ng mga bagay
 • Nagwawalis ng sahig
 • Mga halaman sa tubig
 • Magtapon ng basura

Edad 12 pataas

 • Maghugas ng pinggan
 • Paglilinis ng banyo
 • Ingatan mo si ate

Sa nakikitang napakaraming benepisyo ng pagsali sa mga bata sa mga gawaing bahay, nakakahiya kung makaligtaan ito nina Nanay at Tatay. Gayunpaman, muli, siguraduhin na bigyan ang iyong maliit na bata ng isang gawain ayon sa kanyang kakayahan at palaging subaybayan, oo.

Karagdagan pa, mahalagang magbigay ng papuri o paminsan-minsang regalo sina Nanay at Tatay, kung magagawa ng iyong anak nang maayos ang gawain, upang mas maging sabik siyang tumulong.

Kung nalilito pa rin sina Nanay at Tatay tungkol sa uri ng mga gawaing bahay na angkop para sa iyong anak o gustong magtanong tungkol sa kalusugan ng iyong anak, huwag mag-atubiling kumunsulta sa isang psychologist o doktor.