Mga Panganib na Nararanasan ng mga Batang Sirang Tahanan

Sirang bahay maaaring bigyang-kahulugan bilang isang pamilya sanasaan ang taodiborsiyado o hiwalay. Ayon sa datos mula sa Central Statistics Agency, mayroong hindi bababa sa 344,237 kaso ng talak at diborsyo sa Indonesia noong 2014.

Ang diborsyo ay hindi isang bagay na gustong maranasan ng sinumang pamilya. Ngunit kung minsan ang diborsyo ay maaaring hindi maiiwasan. At ang epekto ng diborsyo ay hindi lamang nararamdaman ng mga magulang na hiwalay, kundi pati na rin ng kanilang mga anak.

bata sirang tahanan na ang mga magulang ay diborsiyado ay malamang na makaramdam ng pagkawala, paghihiwalay, takot na maiwang mag-isa, galit sa isa o kapwa magulang, pakiramdam na sila ang dahilan ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang, pakiramdam na tinanggihan, pakiramdam insecure (hindi ligtas/tiwala), at nalilito kung sinong magulang ang kukunin.

Isang pag-aaral ang nagsiwalat na ang diborsiyo ay may malubhang kahihinatnan sa sikolohikal na kagalingan ng mga bata sirang tahanan, hindi lamang pagkatapos ng diborsiyo kundi pati na rin bago ang diborsyo. Ipinakita ng iba pang mga pag-aaral na ang mga magulang na diborsiyado, hiwalay, umiinom ng alak, o may kasong kriminal ay nakakatulong sa pagbuo ng antisosyal na pag-uugali sa kanilang mga anak.

Ang diborsyo ng mga magulang ay maaari ring magpahirap sa bata separation anxiety syndrome (Malungkot). Ang SAD ay isang kondisyon kung saan natatakot at kinakabahan ang isang bata kapag malayo sa bahay o hiwalay sa mga mahal sa buhay tulad ng paghihiwalay sa mga magulang na naghiwalay. Ang takot na ito ay maaaring makagambala sa mga normal na gawain ng bata, tulad ng pagpasok sa paaralan o pakikipaglaro sa ibang mga bata.

At hindi lamang sa maikling panahon, ang diborsyo ay nakakaapekto rin sa mga bata sirang tahanan sa katagalan. Ayon sa pananaliksik, mga bata sirang tahanan mas malamang na magdusa mula sa depresyon kapag sila ay nasa kanilang twenties. Ang diborsyo ng magulang ay makakaapekto rin sa anak kung siya ay may karelasyon sa bandang huli ng buhay. Ang mga pag-aaral sa istatistika ay nagpapakita na ang mga bata na ang mga magulang ay diborsiyado ay mas malamang na magdiborsiyo rin. May mga bata din sirang tahanan na nagpasya na hindi magpakasal. Gusto nilang magkaroon ng isang romantikong relasyon sa ibang tao, ngunit pigilin ang aktwal na pagpasok o pagiging kasangkot sa relasyon. Maaaring limitahan pa ang iyong sarili o panatilihin ang iyong distansya.

Tsaka anak sirang tahanan Hinihinala rin na hindi gaanong matatag ang kanilang pananalapi kung ihahambing sa mga batang may kumpletong pamilya. bata sirang tahanan mayroon din umanong mas mababang akademikong tagumpay, umiinom ng mas maraming alak, mas naninigarilyo, at may mas mataas na antas ng kawalan ng trabaho.

Upang maiwasan ang lahat ng panganib sa itaas, siguraduhing laging bukas at ibahagi ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya sa bata, ang mabuting komunikasyon ay mahalaga para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Para sa mga magulang, mag-ingat kung kailangan mong isaalang-alang ang opsyon ng diborsyo kapag may alitan. Magandang ideya na humingi ng pagpapayo upang malutas ang mga salungatan sa pag-aasawa bago gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa pagpapatuloy ng iyong kasal.