Health Insurance, Mahalagang Magkaroon Nito Ngayon

Ang pagkakaroon ng health insurance mula sa murang edad ay mahalaga. Ito ay dahil bukod sa kakayahang magbigay ng proteksyon para sa hinaharap na kalusugan, ang insurance ay maaari ding mabawasan ang mga gastos sa medikal kapag ikaw o ang iyong minamahal na pamilya ay dinapuan ng ilang mga sakit o problema sa kalusugan.

Siguro iniisip pa rin ng ilang kabataan na patuloy silang magiging malusog at malayo sa sakit, kaya hindi sila interesado kapag nag-aalok ng mga produkto ng health insurance. Sa katunayan, ang sakit ay maaaring tumama sa sinuman anuman ang edad, kabilang ang mga malubhang sakit tulad ng stroke at sakit sa puso.

Kung sa anumang oras ikaw ay may sakit at nangangailangan ng malaking gastusin sa pagpapagamot, ngunit walang segurong pangkalusugan, ito ay tiyak na magiging isang pabigat dahil ang gastos sa paggamot ay maaaring napakalaki.

Mga Dahilan ng Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Health Insurance

Narito ang ilang dahilan sa likod ng kahalagahan ng pagkakaroon ng health insurance mula ngayon:

 • Kumuha ng direktang access sa paggamot kapag naaksidente ka o ilang sakit, gaya ng cancer
 • Nagbibigay ng iyong proteksyon mula sa mataas at hindi inaasahang gastos sa medikal
 • Bawasan ang mga gastos kapag ikaw o ang isang miyembro ng pamilya ay nagkasakit
 • Karaniwan ang halaga ng mga premium na kailangang bayaran ay medyo mas maliit kumpara sa mga nagsisimula pa lamang sa insurance sa isang advanced na edad.

Bilang karagdagan, ang ilang mga pribadong insurer ay mayroon ding mga patakaran na sumasaklaw sa mga gastos para sa mga regular na pagsusuri sa kalusugan o pagsusuri sa kalusugan medikal na check-up. Ito ay isang mahalagang pagsusuri upang matukoy nang maaga ang anumang problema sa kalusugan upang mas mabilis itong magamot.

Kung wala ka pang segurong pangkalusugan, maaari mong simulang suriin ang iyong napiling mga produkto ng seguro at maghanap ng impormasyon na may kaugnayan sa kanilang mga benepisyo mula ngayon.

Kilalanin ang Health Insurance mula sa Gobyerno

Ang National Health Insurance-Indonesian Health Cards (JKN-KIS) ay ang pangalan ng government insurance na inorganisa ng Social Security Administering Body (BPJS).

Ang lahat ng residente ng Indonesia ay kinakailangang maging kalahok sa JKN-KIS, kabilang ang mga dayuhan na nagtrabaho nang hindi bababa sa 6 na buwan sa Indonesia at nagbayad ng mga dapat bayaran. Ang JKN-KIS ay kilala bilang health insurance na may mababa at abot-kayang bayad.

Karaniwang isinama ng bawat kumpanya ang mga empleyado nito sa JKN-KIS ng BPJS Health. Sa inyo na mayroong card na ito ay maaaring ma-access ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilang partikular na ospital o klinika na nagtatrabaho sa BPJS.

Gayunpaman, para sa iyo na hindi nagtatrabaho sa kumpanya at hindi pa miyembro ng BPJS, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin:

 • Magrehistro online sa linya o pumunta sa mga opisina ng BPJS sa pamamagitan ng pagsagot sa mga form at pagpapakita ng mga family card at identity card (KTP/SIM/KK/Passport).
 • Maghanda ng mga larawan para sa layunin ng kumpletong mga dokumento o mag-upload ng mga larawan kung gagawin sa pamamagitan ng sa linya.
 • Piliin ang pasilidad ng kalusugan (faskes) na gagamitin. Siguraduhin na ang napiling pasilidad ng kalusugan ay nakikipagtulungan sa mga serbisyo ng BPJS Health.
 • bukas e-mail para sa kumpirmasyon ng account, pagkatapos nito ay makakakuha ka ng BPJS virtual account bilang kondisyon sa pagbabayad ng mga bayarin.
 • Magbigay ng kumpirmasyon ng pagbabayad ng mga kontribusyon sa BPJS. Pagkatapos nito, isang bagong JKN-KIS card ang ibinigay sa mga kalahok.

Maaari mong malaman ang mga tuntunin at kundisyon ng BPJS sa pamamagitan ng pag-access sa opisyal na website ng Social Security Administering Body (BPJS) para sa Kalusugan.

Pribadong Seguro sa Kalusugan

Kung ang mga pasilidad sa kalusugan mula sa opisina o BPJS health ay hindi nakakatugon sa iyong mga pangangailangan o inaasahan, maaari mong isaalang-alang ang pagrehistro para sa pribadong health insurance.

Kung ikukumpara sa government insurance o BPJS, ang pribadong health insurance ay kadalasang nagpapababa ng halaga ng mga premium, depende sa package o mga pangangailangang kinuha.

Dahil sa malaking bilang ng pribadong segurong pangkalusugan, mahalagang maunawaan o magtanong nang mas detalyado tungkol sa mga produkto ng seguro, benepisyo, at mga tuntunin at kundisyon.

Narito ang ilang bagay na dapat isaalang-alang kapag pumipili ng pribadong produkto ng segurong pangkalusugan:

 • Suriing mabuti kung anong mga produkto ang saklaw ng kompanya ng seguro. Inirerekomenda namin na pumili ka ng insurance na sumasaklaw sa lahat ng gastos sa kalusugan, dahil kadalasan ang mga gastos sa operasyon at mga gamot ay ang pinakamahal.
 • Pumili ng insurance na ang premium ay ayon sa kakayahan o badyet. Ang ilang ahente ng insurance ay karaniwang magrerekomenda ng mga pakete o produkto ayon sa iyong kita.
 • Tiyaking kilala mo ang doktor o ospital na gumagana sa napiling health insurance. Siguraduhin din na ang mga doktor at ospital ay maaabot kung saan ka nakatira.
 • Pumili ng isang maaasahang ahente ng seguro kapag ikaw ay may sakit at kailangang maghain ng isang paghahabol sa gastos sa medikal.
 • Tiyaking nauunawaan mo ang mga tuntunin at kundisyon ng pribadong insurance na gusto mong piliin. Kung kinakailangan, humingi ng higit pang mga detalye tungkol sa mga patakaran, pamamaraan, o serbisyong inaalok.

Gayundin, hindi mahalaga kung maghambing ka ng ilang pribadong produkto ng seguro bago pumili ng isa. Ito ay talagang mahalaga upang malaman mo ang higit pa tungkol sa mga pakinabang at disadvantage ng bawat produkto, at makakuha ng mga opsyon sa insurance na nababagay sa iyong mga pangangailangan at kakayahan.

Matapos maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng segurong pangkalusugan tulad ng ipinaliwanag sa itaas, magsimulang magrehistro ng seguro para sa iyo na wala nito at sa iyong pamilya. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa health insurance, siyempre hindi ka mag-aalala kapag kailangan mong magkaroon ng hindi inaasahang gastos dahil sa pagkakasakit.

Kung nalilito ka pa rin tungkol sa iba't ibang pagpipilian ng mga produkto ng segurong pangkalusugan, okay lang na humingi ng input mula sa isang doktor o isang taong nakakaunawa nito upang makakuha ka ng rekomendasyon para sa segurong pangkalusugan na nababagay sa iyong mga kondisyon at pangangailangan.