Probenecid - Mga benepisyo, dosis at epekto

Ang probenecid ay isang gamot para mapababa ang antas ng uric acid. Ginagamit din ang gamot na ito upang madagdagan rate at ang pagiging epektibo ng ilang partikular na antibiotic, tulad ng penicillin o cefoxitin, sa paggamot sa mga bacterial infection.

Ang Probenecid ay kabilang sa klase urisocuric. Upang bawasan ang mga antas ng uric acid, gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga bato sa muling pagsipsip ng uric acid at pagtaas ng paglabas ng uric acid sa pamamagitan ng ihi.

Pakitandaan, ang probenecid ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang mga pag-atake ng gout o malubha o biglaang gout.

probenecid trademark: Probenide

Ano yan Probenecid

pangkatInireresetang gamot
Kategoryagamot sa gout (uricosuric)
PakinabangPagbaba ng antas ng uric acid (hyperuricemia)
Kinain ngMga batang may edad na >2 taon hanggang matanda
Probenecid para sa mga buntis at nagpapasusoKategorya B: Ang mga pag-aaral ng hayop ay hindi nagpakita ng panganib sa fetus, ngunit walang mga kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan.

Ang probenecid ay maaaring masipsip sa gatas ng ina. Kung ikaw ay nagpapasuso, huwag gamitin ang gamot na ito nang hindi muna kumukunsulta sa iyong doktor.

Form ng gamotTableta

Mga Pag-iingat Bago Uminom ng Probenecid

Ang Probenecid ay dapat lamang inumin ayon sa inireseta ng isang doktor. Nasa ibaba ang ilang bagay na kailangan mong bigyang pansin bago kumuha ng probenecid:

 • Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang mga allergy na mayroon ka. Ang Probenecid ay hindi dapat inumin ng mga pasyente na allergy sa gamot na ito.
 • Sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng aplastic anemia, mga sakit sa bone marrow, mga ulser sa tiyan, sakit sa puso, sakit sa atay, kakulangan sa enzyme ng G6PD, o sakit sa bato kabilang ang mga bato sa bato.
 • Sabihin sa iyong doktor kung kumukuha ka ng paggamot para sa kanser o umiinom ng ilang partikular na gamot, suplemento, o produktong herbal.
 • Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o nagpaplano ng pagbubuntis.
 • Sabihin sa iyong doktor na umiinom ka ng probenecid kung ikaw ay nagsasagawa ng operasyon, kabilang ang dental surgery.
 • Huwag magmaneho ng sasakyan o magsagawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto pagkatapos uminom ng probenecid, dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo.
 • Sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng anumang sintomas ng pag-atake ng gout pagkatapos uminom ng probenecid sa unang pagkakataon.
 • Magpatingin kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng reaksiyong alerhiya sa gamot, labis na dosis, o malubhang epekto pagkatapos uminom ng probenecid.

Dosis at Mga Tagubilin para sa Paggamit Probenecid

Ang dosis ng probenecid na inireseta ng doktor ay iaakma ayon sa kondisyon at edad ng pasyente. Ang karaniwang dosis ng probenecid para sa paggamot ng gout sa mga matatanda ay 250 mg, 2 beses sa isang araw, para sa 1 linggo.

Ang dosis ay nadagdagan sa 500 mg, 2 beses sa isang araw. Ang susunod na dosis ay nadagdagan ng 500 mg bawat 4 na linggo. Ang maximum na dosis ay 2,000 mg bawat araw.

Bilang karagdagan sa paggamot ng gota, ang probenecid ay maaari ding gamitin bilang pandagdag na therapy upang mapataas ang mga antas at pagiging epektibo ng mga antibiotic.

Upang pahabain ang epekto ng penicillin, ang probenecid ay maaaring ibigay sa isang dosis na 500 mg, 4 na beses sa isang araw. Upang matulungan ang cefotixin sa paggamot sa pelvic inflammation o gonorrhea, maaaring ibigay ang probenecid sa isang dosis na 1 gramo bilang isang dosis.

PamamaraanTamang Pag-inom ng Probenecid

Sundin ang payo ng iyong doktor at basahin ang impormasyon sa label ng packaging ng gamot bago kumuha ng probenecid. Huwag taasan o bawasan ang dosis nang hindi muna kumukunsulta sa iyong doktor.

Ang Probenecid ay dapat inumin kasama ng pagkain upang mabawasan ang panganib ng pagkasira ng tiyan. Regular na uminom ng probenecid sa parehong oras araw-araw para sa maximum na epekto.

Uminom ng 6–8 baso ng tubig upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga bato sa bato habang umiinom ng probenecid. Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot na ito kapag bumuti ang iyong mga sintomas, maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor.

Kung nakalimutan mong inumin ang iyong gamot, uminom kaagad ng probenecid kung hindi masyadong malapit ang time lag sa susunod na dosis. Kung ito ay malapit huwag pansinin at huwag doblehin ang dosis.

Upang mabawasan ang panganib ng pag-atake ng gout sa hinaharap, kailangan mo ring kumain ng mga masusustansyang pagkain. Iwasan ang pag-inom ng mga inuming nakalalasing, mabula na inumin, de-latang prutas, o mga pagkaing mayaman sa purine, tulad ng mga organ meat at seafood.

Sa panahon ng paggamot na may probenecid, maaaring kailanganin mong magkaroon ng blood uric acid level test, atay o kidney function test, o kumpletong bilang ng dugo, upang masubaybayan ang pag-unlad ng iyong kondisyon at ang bisa ng gamot.

Itabi ang probenecid sa pakete nito sa isang malamig at tuyo na silid. Ilayo ang gamot na ito sa mga bata.

Mga Pakikipag-ugnayan ng Probenecid sa Ibang Gamot

Ang mga sumusunod ay ilang mga pakikipag-ugnayan sa gamot na maaaring mangyari kapag ginamit ang probenecid sa ilang partikular na gamot:

 • Nabawasan ang therapeutic effect ng probenecid kapag ginamit kasama ng aspirin o pyrazinamide
 • Pinapataas ang epekto at antas ng probenecid kapag ginamit kasama ng ketorolac, ibuprofen, o diclofenac
 • Pinapataas ang panganib ng pagkalason sa methotrexate
 • Nagtataas ng panganib ng hypoglycemia kapag ginamit kasama ng sulfonylureas, tulad ng glimepiride
 • Taasan ang mga antas ng ilang antibiotic, tulad ng cefazolin, cefixime, ceftazidime, o imipenem-cilastin

Mga Epekto at Panganib Probenecid

Ang mga side effect na maaaring mangyari pagkatapos kumuha ng probenecid ay:

 • Pagduduwal o pagsusuka
 • Sakit ng ulo o pagkahilo
 • Masakit na gilagid o masakit na gilagid
 • Walang gana kumain
 • Tumaas na dalas ng pag-ihi

Tingnan sa iyong doktor kung ang mga side effect na nabanggit sa itaas ay hindi humupa o lumalala. Magpatingin kaagad sa doktor kung mayroon kang allergic reaction sa gamot o mas seryosong side effect, tulad ng:

 • Sakit sa ibabang bahagi ng likod
 • Hirap sa pag-ihi o sakit kapag umiihi
 • Madaling pasa o dumudugo
 • Nakakahawang sakit, na maaaring makilala ng mga sintomas tulad ng lagnat o namamagang lalamunan
 • Sakit sa atay, na maaaring kabilang ang maitim na ihi, matinding pananakit ng tiyan, matinding pagkapagod, maputlang dumi, o paninilaw ng balat