Alamin ang Bakuna sa Typhoid, Mga Benepisyo at Iskedyul ng Pangangasiwa

Ang bakuna sa typhoid ay isang bakunang ginagamit upang maiwasan ang tipus o tipus. Ang pagbabakuna o pagbibigay ng bakuna sa typhoid ay kasama sa uri ng pagbabakuna na inirerekomenda ng gobyerno. Ito ay dahil karaniwan pa rin ang mga kaso ng typhus sa Indonesia.

Ang typhoid o typhoid fever ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bacteria Salmonella typhi. Ang pinagmumulan ng paghahatid ng sakit na ito ay nagmumula sa pagkain at inumin na nahawahan ng mga mikrobyo na ito. Bilang karagdagan, ang typhoid fever ay mas karaniwan din sa isang hindi gaanong kalinisan na kapaligiran.

Ang typhoid fever ay maaaring magdulot ng mga sintomas ng lagnat, pagkapagod, pananakit ng ulo, pagbaba ng gana sa pagkain, at mga digestive disorder, tulad ng pagtatae, pananakit ng tiyan, at pagduduwal at pagsusuka. Kung hindi magagamot, ang typhoid fever ay maaaring humantong sa mga seryosong komplikasyon, tulad ng gastrointestinal bleeding, meningitis, pneumonia, delirium, at maging kamatayan.

Sa Indonesia, medyo mataas pa rin ang saklaw ng typhoid fever na may pagtatantya na hindi bababa sa 600 libong kaso bawat taon. Kaya naman, mahalagang gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang typhoid fever. Ang lansihin ay panatilihing malinis at malinis ang kapaligiran at magpabakuna sa typhoid.

Sino ang Inirerekomenda na Kumuha ng Bakuna sa Typhoid?

Inirerekomenda ng Indonesian Pediatric Association (IDAI) ang bakuna sa typhoid na ibigay sa mga batang may edad na 2 taon at paulit-ulit tuwing 3 taon hanggang ang bata ay 18 taong gulang.

Bilang karagdagan sa mga bata, ang bakuna sa typhoid ay inilaan din para sa mga nasa hustong gulang na nasa panganib na magkaroon ng typhus, tulad ng:

  • Mga taong nakatira malapit sa mga may typhoid
  • Mga tauhan ng medikal o mga manggagawa sa laboratoryo na kadalasang nakalantad sa bakterya typhi
  • Mga manggagawa sa pagluluto, tulad ng mga chef, waiter sa restaurant, hanggang sa mga nagtitinda ng pagkain sa kalye

Mga Uri ng Bakuna sa Typhoid at Iskedyul ng Pangangasiwa

Mayroong 2 uri ng bakuna sa typhoid na maaaring gamitin upang maiwasan ang typhoid fever, ito ay:

Pag-iniksyon ng bakuna sa typhoid

Gumagamit ng mikrobyo ang bakunang ito Salmonella typhi na naka-off, pagkatapos ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon sa pamamagitan ng isang kalamnan. Ang ganitong uri ng bakuna ay ibinibigay sa mga bata na higit sa 2 taong gulang at matatanda na may dosis na 1 iniksyon bawat 3 taon.

Oral typhoid vaccine

Ang bakunang ito ay gawa sa mga mikrobyo Salmonella typhi mahinang buhay. Ang bakunang ito ay makukuha sa anyo ng kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig at maaaring ibigay sa mga batang mahigit 6 na taong gulang at matatanda.

Ang oral typhoid vaccine ay hindi inirerekomenda para sa mga buntis na kababaihan, mga taong may mahinang immune system, at mga taong umiinom ng antibiotic o chemotherapy na gamot. Ang mga oral o injectable na bakunang typhoid ay hindi rin inirerekomenda para sa paggamit ng mga taong may kasaysayan ng mga allergy sa mga bakunang ito.

Upang matukoy ang uri ng bakuna sa typhoid na angkop gamitin, pinapayuhan kang kumunsulta muna sa doktor.

Ilang Side Effects ng Typhoid Vaccine

Tulad ng ibang mga bakuna, ang bakuna sa tipus ay maaari ding magdulot ng ilang mga side effect. Ang injectable typhoid vaccine ay maaaring magdulot ng mga side effect sa anyo ng pananakit sa lugar ng iniksyon, lagnat, at pananakit ng kalamnan, habang ang oral typhoid vaccine ay maaaring magdulot ng mga side effect ng pananakit ng tiyan at pagduduwal.

Gayunpaman, ang mga side effect ay medyo bihira at kadalasan ay banayad o humupa sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, kailangan mong pumunta kaagad sa doktor kung ang mga side effect na lumalabas ay hindi nawala pagkatapos ng ilang araw o mayroong isang reaksiyong alerdyi sa bakuna.

Dapat tandaan na ang bakuna sa tipus ay hindi maaaring ganap na maiwasan ang tipus. Samakatuwid, inirerekomenda pa rin na gumawa ka ng iba pang mga hakbang sa pag-iwas kahit na nakatanggap ka na ng pagbabakuna o bakuna sa typhoid, halimbawa sa pamamagitan ng pagkonsumo ng masustansyang pagkain at inumin na malinis at masanay sa paghuhugas ng iyong mga kamay.