Halika, Maghanda ng First Aid Box para sa Emergency ng mga Bata

Ang first aid kit (first aid sa isang aksidente) ay isa sa mga bagay na kailangang ihanda sa bahay upang harapin ang mga emergency na kondisyon, lalo na ang mga nangyayari sa mga bata. Ang dahilan, ang maliliit na bata ay madaling masugatan o magkasakit anumang oras.

Ang first aid kit ay isang lugar upang mag-imbak ng mga gamot at mga supply na kailangan upang magbigay ng paunang tulong kung sakaling magkaroon ng pinsala o karamdaman. Bagama't ang pagkakaroon ng isang first aid kit ay madalas na hindi pinapansin, ang mga nilalaman ng kahon ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga komplikasyon dahil sa mga emerhensiya at mailigtas ang buhay ng iyong anak. alam mo, Bun.

Ang mga nilalaman ng first aid kit para sa mga bata

Ang mga nilalaman ng first aid kit ay maaaring iakma sa mga pangangailangan ng bata, lalo na kung ang bata ay may espesyal na congenital disease. Halimbawa asthma, kailangan siyempreng maghanda ni Nanay inhaler. Bilang karagdagan, may mga gamot at suplay na karaniwang kailangang ibigay sa isang first aid kit, kabilang ang:

Droga

 • Pampababa ng lagnat at pain reliever para sa mga bata
 • Mga gamot upang gamutin ang mga allergy at seizure
 • Antiseptikong solusyon
 • Gel para mapawi ang kagat ng insekto
 • Antibiotic ointment na ligtas para sa mga batang may edad na 2 taong gulang pataas
 • Langis o losyon na panlaban ng lamok para sa mga sanggol o bata
 • Calamine lotion para mapawi ang pangangati ng balat, pantal, at sunog ng araw
 • Salt solution (0.9% saline NaCl), para linisin ang mga sugat o alisin ang mga dayuhang katawan sa mata (irigasyon)
 • Alkohol upang isterilisado ang magagamit muli na kagamitang medikal

Mga kagamitang medikal

 • Plaster para sa mga bata
 • Mga bendahe para sa mga sugat
 • Pampagupit ng kuko ng mga bata
 • sterile cotton
 • Pinagulong gasa
 • Thermometer
 • Sukat na kutsara para sa pagbibigay ng gamot
 • Antiseptic wipes para sa paglilinis ng mga sugat o paglilinis ng mga kamay
 • Cotton ball para linisin ang ilong o tenga ng bata
 • Matalim na gunting para sa pagputol ng mga benda o iba pang pangangailangan
 • Mucus suction device mula sa ilong upang mapawi ang sipon
 • Petroleum jelly at sterile gauze (maaaring gamitin para sa post-circumcision care)
 • Mga guwantes na hindi goma
 • Maliit na flashlight upang suriin ang mga tainga, mata o ilong
 • Sipit para iangat ang mga bagay na maaaring dumikit sa balat

Bilang karagdagan sa mga item sa itaas, maaari mo ring kumpletuhin ang first aid kit gamit ang isang piraso ng papel na naglalaman ng maikling gabay upang malaman mo o ng sinumang nag-aalaga sa iyong anak kung ano ang gagawin.

Paano Maghanda ng First Aid Kit para sa mga Bata

Nasa ibaba kung paano maghanda ng first aid kit para sa iyong anak na maaari mong ilapat sa bahay:

 • Pumili ng first aid kit na madaling dalhin, ngunit matibay at hindi tinatablan ng tubig. Tiyakin din na ang kahon ay sapat na malaki upang magkasya ang lahat ng kagamitan na kailangan mo.
 • Ilagay ang first aid kit sa isang lugar na madaling maabot, ngunit hindi maabot ng mga bata.
 • Lagyan ng pulang krus o ang mga salitang "P3K" sa kahon para madaling makahanap ng ibang tao na maaaring nag-aalaga sa iyong anak.
 • Kumpletuhin ang first aid kit na may listahan ng mga numero ng teleponong pang-emerhensiya, tulad ng mga numero ng telepono para sa mga ospital, pediatrician, pulis, departamento ng bumbero, mga contact number para sa mga ina at ama, at mga kapitbahay o pinakamalapit na kamag-anak.
 • Regular na suriin ang nilalaman ng first aid kit. Itapon ang mga expired na gamot at gamot na hindi na ginagamit.

Kahit na ikaw ay maingat, minsan ang mga aksidente o sakit ay hindi maiiwasan. Gamit ang isang first aid kit na laging handa, maaari kang agad na kumilos kung ang iyong anak ay may emergency.

Gayunpaman, kung ang iyong maliit na bata ay naaksidente o may malubhang karamdaman, agad na dalhin siya sa doktor, tama, upang ang iyong maliit ay agad na makakuha ng tamang paggamot.