Ito ang Ginagawa ng mga Doktor para sa Unang Paggamot sa Ngipin ng mga Bata

Maaari kang magsimulang pumunta sa doktor upang pangalagaan ang mga ngipin ng iyong anak kapag siya ay 6 na buwan hanggang 1 taong gulang, o kapag ang kanyang mga ngipin una lumalaki ang bata. Sa kasamaang palad, maraming mga bata ang natatakot kapag sila ay sasailalim sa paggamot sa dentista. Isa ba sa kanila ang anak mo?

Ang pangangalaga sa ngipin para sa mga bata sa murang edad ay mabuti para sa pagtatasa ng paglaki ng ngipin at pagpigil sa pagkabulok ng ngipin. Ang mga ngipin, lalo na ang mga ngipin ng sanggol, ay may napakahalagang papel. Bukod sa ginagamit para sa pagnguya ng pagkain, ang mga gatas na ngipin ay maghahanda ng espasyo para sa mga permanenteng ngipin na tutubo pagkaraan ng 6 na taong gulang ang bata.

Pangangalaga sa Ngipin ng mga Bata sa Unang pagkakataon

Kapag ang iyong anak ay unang dumating para sa isang dental check-up, gagawin ng dentista ang pagsusuri bilang kaaya-aya hangga't maaari. Ito ay para hindi matakot ang mga bata sa dentista.

Mayroong ilang mga paggamot na ginagawa ng mga dentista sa mga bata sa kanilang unang pagbisita, kabilang ang:

  • Suriin ang mga ngipin ng bata sa kabuuan.
  • Suriin kung may mga cavity o sirang ngipin.
  • Suriin ang paraan ng pagkagat ng bata, kung kailangan niyang gumamit ng braces, kung may mga pagkakamali sa ngipin, panga, o tissue sa bibig.
  • Paglilinis ng ngipin ng mga bata.

Isasaalang-alang din ng dentista kung kailangan o hindi ng mga karagdagang substance plurayd. Plurayd ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagkabulok ng ngipin sa mga bata sa pamamagitan ng paggawa ng mga ngipin na mas lumalaban sa mga acid na ginawa ng bacteria na dumidikit sa ngipin.

Bilang karagdagan sa pagsusuri sa mga bata, ang mga dentista ay karaniwang magbibigay din ng edukasyon sa mga magulang tungkol sa kung paano pangalagaan ang mga ngipin ng kanilang mga anak sa bahay. Mayroong ilang mga bagay na dapat bigyang pansin ng mga magulang sa pag-aalaga ng ngipin ng kanilang mga anak sa bahay, kabilang ang:

  • Regular na pagsipilyo ng ngipin ng mga bata 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi bago matulog.
  • Bigyan ang mga bata ng balanseng masustansyang diyeta, at limitahan ang mga pagkaing matamis.
  • Turuan ang mga bata na itigil ang ugali ng pagsuso ng kanilang hinlalaki o pag-inom ng gatas sa pamamagitan ng pacifier, dahil ang ugali na ito ay makakasagabal sa paglaki at paglaki ng mga ngipin at panga ng bata.

Mga Tip sa Pag-imbita ng mga Bata na Magpatingin sa Dentista

Kapag bumisita ka sa dentista sa unang pagkakataon, maaaring matakot ang iyong anak dahil hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin ng dentista. Narito ang ilang tip para maging masaya ang unang pagbisita ng iyong anak sa dentista:

  • Mag-iskedyul ng pagbisita sa dentista sa umaga kung kailan kalooban maganda ang kalagayan ng bata, kaya mas magiging matulungin ang bata.
  • Magpakita ng kalmadong kilos kapag nasa dentista o kapag pinag-uusapan ang isang dental check-up.
  • Huwag takutin ang iyong anak sa pamamagitan ng paggamit ng isang dental check-up bilang isang banta kung sila ay maling kumilos. Ipapalagay nito sa bata na ang pagbisita sa dentista ay isang nakakatakot na bagay.

Subukang ilapat ang ilan sa mga tip sa itaas upang gawing masaya ang pagbisita sa dentista para sa iyong anak. Hindi gaanong mahalaga, bigyan ang mga bata ng pang-unawa sa kahalagahan ng pag-aalaga ng kanilang mga ngipin. Ngunit tandaan, huwag gamitin ang dentista bilang banta para mapangalagaan ng iyong anak ang kanilang mga ngipin.

Sinulat ni:

Drg. Viera Fitani

(Dentista)