Ano ang Dapat Maunawaan sa Early Childhood Psychology

Mahalaga para sa bawat magulang na maunawaan ang early childhood psychology. Ito ay kinakailangan upang ang kabuuang pag-unlad ng mga bata ay mapakinabangan, kapwa sa mga tuntunin ng karakter, katalinuhan, at emosyonal.

Ang maagang pagkabata ay isang panahon ng paglaki at pag-unlad ng mga bata sa unang 1000 araw ng buhay hanggang sa umabot sila sa edad na mga 5 hanggang 7 taon. Sa panahong ito, ang mga bata ay nakakaranas ng mabilis na pag-unlad, mula sa pisikal, nagbibigay-malay, hanggang sa emosyonal na mga termino.

Pag-alam sa Pag-unlad ng Bata at Impluwensya Nito sa Sikolohiya ng Bata

Mayroong tatlong aspeto ng pag-unlad ng maagang pagkabata na nakakaapekto sa sikolohiya ng bata, lalo na:

1. Pisikal na paglaki

Ang paglaki at pag-unlad ng mga pisikal na kakayahan sa maagang pagkabata ay malakas na naiimpluwensyahan ng pagmamana at mga kadahilanan sa kapaligiran. Sa oras na ito, mahalagang lumikha ng isang kapaligiran na nagpapasigla sa paglaki sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga bata na tuklasin at subukan ang mga bagong bagay.

Sa panahong ito din, kailangang kilalanin ng mga magulang ang yugto ng paglaki at pag-unlad ng mga kakayahan ng mga bata, halimbawa sa anong edad ang mga bata ay dapat na magsalita, umupo, tumayo, gumapang, at makalakad.

2. Paglago ng cognitive

Ang pag-unlad ng pag-iisip ng isang bata ay nagsimulang makilala kapag natutunan at naiintindihan niya ang mga tunog, kulay, hugis ng isang bagay, at ang wikang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay sa kanyang paligid.

Sa oras na ito, ang imahinasyon at memorya ng bata ay patuloy ding bubuo. Sa pagtanda at pag-unlad ng utak ng mga bata, magiging mas mahusay din ang mga bata sa pag-aaral ng pag-alala, pagkilala sa boses ng mga tao sa kanilang paligid, pagpapakita ng mga emosyon, at pag-iisip.

3. Sosyal, kultural at emosyonal na paglago

Ang panlipunan, kultural, at emosyonal na pag-unlad ay tatlong magkakaugnay na panig. Ang pag-unlad na ito ay karaniwang nagsasangkot ng pagkuha ng mga halaga, gawi, paraan ng pamumuhay, at mga kasanayan na nakakaapekto sa karakter ng bata sa buong buhay niya.

Ang panlipunan at kultural na pag-unlad ay nakakaapekto rin sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga bata sa ibang tao, kabilang ang mga magulang, miyembro ng pamilya, mga kaedad, at ang nakapaligid na komunidad. Malaki rin ang naiimpluwensyahan ng aspetong ito ng istilo ng pagiging magulang ng bata.

Mag-ingat sa Epekto ng Psychological Trauma sa mga Bata

Upang lumago at umunlad nang normal, gayundin upang maging malusog na mga indibidwal at magkaroon ng magandang karakter, kailangan ng mga bata ang nutritional support, psychological support, at magandang parenting styles mula sa kanilang mga magulang.

Sa kabilang banda, kung nakakaranas ka ng sikolohikal na trauma sa murang edad, halimbawa dahil sa pisikal na karahasan, emosyonal o sekswal na pang-aabuso, o sikolohikal na pang-aabuso, ang iyong anak ay maaaring makaranas ng mga kaguluhan sa yugto ng mental, emosyonal, o pisikal na pag-unlad.

Ang trauma o pang-aabuso na nakakaapekto sa sikolohikal na kondisyon ng bata ay maaaring gawin ng sinuman, kabilang ang mga pinakamalapit sa bata, tulad ng mga magulang, kapatid, o tagapag-alaga.

Ang ilang mga halimbawa ng sikolohikal na pang-aabuso sa mga bata ay kinabibilangan ng pagtawag sa mga bata ng mga negatibong pangalan, pang-iinsulto sa mga bata, panghihiya, pagbabanta sa mga bata sa pamamagitan ng karahasan, pambu-bully, at pagpapabaya o pagpapabaya sa mga bata.

Hindi lamang mahinang pag-unlad ng pag-iisip, ang epekto ng sikolohikal na pang-aabuso sa bata ay maaari ding maging mahirap na magtatag ng mga panlipunang relasyon sa iba, kadalasang may mga problema sa paaralan, o kahit na magkaroon ng maling pag-uugali.

Bilang karagdagan, ang sikolohikal na trauma ay maaari ding gawing mas nasa panganib ang mga bata na maging insecure at magkaroon ng iba't ibang sakit sa pag-iisip, tulad ng mga karamdaman sa pagkabalisa, matinding stress, depresyon, PTSD, at maging ang pagtatangkang magpakamatay. Kaya, hindi mo dapat maliitin ang sikolohikal na pang-aabuso ng mga bata.

Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng takot o iniiwasan ka, ayaw makinig sa iyo, tila ayaw makipag-ugnayan o hindi gaanong masigasig sa pakikisalamuha sa ibang tao, o nakakaranas ng biglaang pagbabago sa pag-uugali, dapat kang kumunsulta sa isang child psychologist.

Ang mas maagang sikolohikal na mga problema sa mga bata ay napansin, ang mas maagang paggamot ay maaaring maibigay. Ito ay mahalaga upang ang mga bata ay lumaki at umunlad ng maayos.