Paghahanda sa mga Kapatid na Magkaroon ng mga Kapatid

Ang pagkakaroon ng mga nakababatang kapatid ay kadalasang nagpaparamdam sa kanilang mga nakatatandang kapatid na hindi gaanong inaalagaan upang magdulot ng paninibugho o maging ng poot. Upang hindi ito mangyari, kailangan mong malaman kung paano ihanda ang iyong kapatid na magkaroon ng isang nakababatang kapatid, kung talagang nagpaplano kang magkaroon ng isa pang anak.

Kung ang mga bata ay wala pang 2 taong gulang, kadalasan ay hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng pagkakaroon ng kapatid. Iba kasi kung 2 years old pataas ang bata. Ang mga bata sa edad na iyon ay maaaring nakakaramdam na ng inggit kung nakikita nila ang kanilang mga magulang na nagbibigay-pansin sa ibang mga bata bukod sa kanilang sarili.

Gayunpaman, anuman ang edad, kailangang maabisuhan ang mga bata nang maaga kung kailan sila magkakaroon ng kapatid. Ito ay mahalaga upang magkaroon siya ng maraming oras upang isipin kung ano ang magiging buhay kasama ang kanyang kapatid na babae. Maiiwasan nito ang paninibugho o damdamin ng pag-iiwan ng kanilang mga magulang.

Paghahanda sa Panahon ng Pagbubuntis

Matapos malaman na positibo si Inay para sa kanyang ikalawang pagbubuntis, ibahagi ang masayang balitang ito kay Sis. Sabihin sa kanya na siya ay magiging isang malaking kapatid na lalaki habang hawak ang kanyang kamay upang hawakan ang tiyan ni Inay. Ang layunin ay upang mabuo ang pagiging malapit sa pagitan ng nakatatandang kapatid na lalaki at ng kanyang nakababatang kapatid mamaya.

Habang buntis pa, maaari mong gawin ang mga sumusunod:

 • Simulan mong palitan ang iyong magiliw na palayaw para kay Sis, halimbawa sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng 'Big Brother' para lumaki ang kanyang sense of maturity.
 • Ipakita ang paglaki ng tiyan ng ina sa kapatid. Turuan mo siya as early as possible na mahalin palagi ang kapatid niya kahit nasa tiyan pa ito.
 • Say positive things to Sis, if he asked "Ano ginagawa ni baby ate sa tiyan ni Mother?". No need to answer it seriously, just answer it with, "Ngayon nakangiti si baby ate kasi hinalikan siya ni Kuya" or other positive things.
 • Kapag humiling si kuya na maglaro, habang ang kondisyon ng ina ay hindi pinapayagan, sabihin sa kanya na ang ina ay pagod. Ipaliwanag na natural ito at nararamdaman mo rin kapag ipinagbubuntis mo ang iyong kapatid.

Sa panahon ng pagbubuntis, kailangan ding masanay ni Nanay sa Kapatid na makipagkita sa ibang mga bata na mas bata sa kanya o makita ang Ina na may hawak na isa pang sanggol. Mayroong ilang mga bagay na maaari mong gawin upang ipatupad ito, tulad ng:

 • Anyayahan ang iyong kapatid na babae na bisitahin ang kamag-anak ng isang ina o bahay ng kaibigan na may isang sanggol
 • Nagpapakita ng mga larawan ni Sis noong siya ay sanggol at sinasabi kung gaano siya kasaya sa paghawak at pakikipaglaro sa kanya
 • Iniimbitahan ang kapatid na babae kapag sinusuri ng ina ang sinapupunan upang marinig ang tibok ng puso ng sanggol

Mga Paghahanda para sa Kapanganakan ng Isang Kapatid

Sa huling tatlong buwan ng pagbubuntis, maaari kang humingi ng tulong sa iyong kapatid na babae upang maihanda ang lahat ng pangangailangan ng iyong kapatid sa pagsilang. Ito ay maaaring makaramdam sa kanya na bahagi ng pamilya, pati na rin mabawasan ang selos.

Narito ang ilang bagay na maaari mong ilapat:

 • Anyayahan si Sis Brother na tumulong sa pagbibigay ng pangalan para sa kanyang kapatid na babae.
 • Isama ang kapatid na babae kapag mayroon siyang kagamitan para sa kanyang kapatid, tulad ng pagbili ng mga damit ng sanggol ayon sa kanyang napili.
 • Anyayahan ang nakatatandang kapatid na lalaki na maglaba ng mga damit o iba pang kagamitan ng sanggol bago ito gamitin ng kanyang kapatid na babae pagkatapos ng kapanganakan.
 • Ipakita ang mga gamit ng nakatatandang kapatid na hindi na niya ginagamit at ibibigay sa kanyang nakababatang kapatid, upang maramdaman niya na siya ay isang mahalagang bahagi ng presensya ng nakababatang kapatid.
 • Kung nagustuhan ni kuya ang mga bagay na binibili ng kanyang ate at sa tingin niya ay kanya, hindi na kailangang pagbawalan siyang paglaruan ang mga iyon. Hayaan mo lang siyang magsaya hanggang sa makalimutan niya ang sarili niya.
 • Gumugol ng maraming oras sa kalidad kasama si Kuya.

Pagkatapos ng Kapanganakan ni Brother

Pagdating ng hinihintay na sandali, dapat bigyan ng dagdag na atensyon ni Nanay si Sis. Kahit na nakakaranas ka pa rin ng sakit pagkatapos manganak, hangga't maaari ay magpakita ng masayang mukha kapag dumating si Sis at gawin ang mga sumusunod:

 • Niyakap ng mahigpit si Kuya habang sinasabing, "Ngayon naging kuya ka na." Maaari mo ring bigyan siya ng regalo, tulad ng isang kamiseta na nagsasabing Mahal Ko Ang Aking Ate o Mahal Ko Ang Aking Kapatid. Sabihin na ang regalo ay regalo mula sa kanyang kapatid na babae.
 • Subukang bantayan ang iyong kapatid sa pamamagitan ng palaging pagsali sa kanya sa bawat aktibidad. Halimbawa, kunin ang iyong nakatatandang kapatid upang magpakuha ng larawan nang magkasama o magsagawa ng sesyon ng larawan ng iyong nakatatandang kapatid kasama ang kanyang bagong kapatid.
 • Bigyan ng pang-unawa ang nakatatandang kapatid na hindi pa siya kayang paglaruan ng bagong silang na sanggol, ngunit maaaring halikan ng nakatatandang kapatid ang kanyang mga daliri sa paa o hawakan ang kanyang kamay.
 • Kung ang nakatatandang kapatid ay nagsimulang maghanap ng atensyon sa pamamagitan ng pagiging bastos sa nakababatang kapatid, maaaring parusahan siya ng ina at sabihin na hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Hangga't maaari, huwag iwanan ang kapatid na mag-isa sa kanyang kapatid na babae.

Ang paghahanda ng isang anak para magkaroon ng kapatid ay hindi madali. Hindi maikakailang magiging abala si Inay sa kanyang bagong silang na sanggol. Kaya naman, humingi ng tulong sa iba pang miyembro ng pamilya na ilaan din ang atensyon at pagmamahal kay Sis.

Kung hindi pa naiintindihan ng nakatatandang kapatid ang sitwasyon, maaaring payuhan siya ng ina tulad ng, "Hindi dapat magselos o maiinggit si ate kung nakikita mong mas binibigyang pansin ni Nanay o Tatay ang nakababatang kapatid. Ang nakababatang kapatid na lalaki ni Baby ay nangangailangan ng higit na atensyon dahil wala pa siyang magagawa sa kanyang sarili. Iba ito kay Kuya na ngayon ay lumaki na."

Kahit na kailangan mong iparamdam sa kanya ang pagiging isang mas mature na kapatid, huwag kalimutan ang katotohanan na siya ay bata pa rin. Laging anyayahan si Sis na tulungan si Nanay sa pag-aalaga kay baby sister, para hindi siya makaramdam ng pagpapabaya. Dagdag pa rito, patuloy na magbigay ng sapat na papuri at atensyon kay Sis.

Kung sa tingin mo ay may malaking pagkakaiba sa ugali sa iyong nakatatandang kapatid mula nang ipanganak ang iyong nakababatang kapatid, halimbawa nahihirapan sa pagtulog, pagtanggi sa pagkain, o pagiging malungkot, huwag mag-atubiling humingi ng payo sa isang psychologist o doktor.