Pagkalunod - Mga sintomas, sanhi at paggamot

Ang pagkalunod ay isang kondisyon na nagdudulot ng mga kaguluhan sa respiratory system, dahil sa pagpasok ng likido sa respiratory tract. Ang kundisyong ito ay lubhang nakamamatay dahil maaari itong mauwi sa kamatayan. Batay sa datos ng WHO noong 2015, aabot sa 360,000 na nalunod ang hindi nailigtas.

Ang pagkalunod ay ang pinakakaraniwang sanhi ng kamatayan sa mga sanggol at bata. Ang mga kaso ng pagkalunod sa murang edad na madalas mangyari ay ang mga bagong silang na nalulunod sa bathtub dahil sa kapabayaan ng mga tagapag-alaga sa pagpapaligo sa kanila, o mga batang may edad 1-4 na taong nalulunod sa swimming pool dahil sa kawalan ng pangangasiwa ng magulang.

Ang mga matatandang bata o matatanda ay hindi rin nakatakas sa mga panganib ng pagkalunod. Ito ay maaaring mangyari sa mga lokasyon gaya ng mga fish pond, ilog, lawa, o karagatan.

Mga Sintomas ng Pagkalunod

Ang isang taong nalulunod ay maaaring magpakita ng mga senyales ng isang panicked na boses, at mga paggalaw ng katawan upang maabot ang ibabaw ng tubig o upang humingi ng tulong. Sa mga nalunod na biktima na nasagip pa, ang mga sintomas na lumalabas ay:

 • Mga ubo
 • Sumuka
 • Mahirap huminga
 • Sakit sa dibdib
 • Namamaga na bahagi ng tiyan
 • Asul at malamig ang mukha.

Bigyan ng paunang lunas kung nakita mong nalulunod ang biktima, at agad na dalhin sa pinakamalapit na ospital.

Dahilan ng Pagkalunod

Ang pagkalunod ay sanhi ng kawalan ng kakayahang iposisyon ang bibig at ilong sa ibabaw ng tubig, at pigilin ang hininga kapag nasa ilalim ng tubig sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sa ganitong kondisyon, ang tubig ay maaaring makapasok sa respiratory tract upang huminto ang supply ng oxygen, na nagreresulta sa pinsala o pagkagambala sa sistema ng katawan.

Ang mga kaso ng pagkalunod ay maaaring ma-trigger ng ilang mga kadahilanan, tulad ng:

 • Hindi marunong lumangoy.
 • Nagkakaroon ng panic attack habang nasa tubig.
 • Nahuhulog o nadulas sa isang imbakan ng tubig o lababo na puno ng tubig.
 • Uminom ng alak bago lumangoy o maglayag.
 • Pagdurusa mula sa isang sakit na umuulit habang nasa tubig, tulad ng atake sa puso, epilepsy, o concussion.
 • Hindi nangangasiwa at nagbabantay sa mga sanggol o bata kapag sila ay nasa mga lugar na madaling malunod, tulad ng mga bathtub, fish pond, swimming pool, imbakan ng tubig, ilog, lawa, o dagat.
 • Mga natural na sakuna, tulad ng baha o tsunami.
 • magpakamatay.

Diagnosis ng Pagkalunod

Ang insidente ng pagkalunod ay nangangailangan ng agarang paggamot. Ang pinakamahalagang bagay ay upang maghanap ng mga palatandaan ng pag-aresto sa puso at pag-aresto sa paghinga, dahil kinakailangan na magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation bago isagawa ang lahat ng mga diagnostic procedure.

Ginagawa ang diagnosis sa pamamagitan ng pisikal na pagsusuri, lalo na sa pamamagitan ng pagsusuri sa function ng respiratory tract ng mga biktima ng pagkalunod. Ang mga doktor ay maaari ding magsagawa ng mga pagsusuri upang matukoy kung mayroong hypothermia, na isang kondisyon kung saan ang temperatura ng katawan ng pasyente ay kapansin-pansing bumababa mula sa normal na temperatura.

Kung kinakailangan, isasagawa rin ang mga pagsusuri sa laboratoryo, upang makita ang mga antas ng electrolytes, hemoglobin, at hematocrit (ang ratio ng dami ng mga pulang selula ng dugo sa kabuuang dami ng dugo).

Ang diagnosis ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng imaging upang makita ang kondisyon ng loob ng katawan, tulad ng chest X-ray upang suriin ang mga baga ng pasyente. Sa mga biktima ng pagkalunod na pinaghihinalaang may trauma sa ulo o leeg, maaaring magsagawa ang doktor ng CT scan ng ulo o cervical spine.

Paghawak ng Pagkalunod

Kung may makita kang humihingi ng tulong mula sa pagkalunod, maaari mong gawin ang mga sumusunod:

 • Agad na tulungan ang biktima na makaalis sa tubig at ilipat siya sa lupa, o humingi ng tulong sa isang taong may kakayahang lumangoy, o sa beach o swimming pool team. Kung hindi, makipag-ugnayan kaagad sa isang emergency help center.
 • Magtapon ng buoyant na bagay kung saan maabot ito ng biktima, tulad ng life jacket, swimming band, o lubid. Ang mga bagay na itinapon ay hindi dapat makapinsala sa biktima. Ang tulong na ito ay maaaring panatilihing nakalutang at may kamalayan ang biktima.
 • Sa mga nalunod na biktima na matagumpay na nailipat sa ibabaw, maaaring suriin ang bibig at ilong, kung sila ay umiihip ng hangin o hindi. Tingnan din ang paggalaw ng dibdib ng biktima.
 • Susunod, suriin ang pulso sa leeg ng biktima sa loob ng 10 segundo.
 • Kung walang pulso, pagkatapos ay magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation (CPR) o cardiopulmonary rescucitation (CPR), tulad ng sumusunod:

  - Iposisyon ang nalulunod na biktima upang matulog sa kanyang likod, at iposisyon ang iyong sarili sa tabi ng biktima, sa pagitan ng kanyang leeg at balikat.

  - Isalansan ang dalawang kamay at ilagay ito sa dibdib ng biktima. Ang posisyon ng mga braso ay dapat na tuwid.

  - Bigyan ng itulak o presyon mula sa itaas hanggang sa ibaba, hanggang sa gumalaw ang dibdib ng biktima nang humigit-kumulang 5 cm.

  - Buksan ang bibig at ilong ng biktima, pagkatapos ay hipan ang bibig ng dalawang beses sa isang segundo. Ulitin ang pagtulak sa dibdib ng biktima nang 30 beses at dalawang suntok sa bibig hanggang sa magsimulang lumaki ang dibdib ng biktima.

 • Mag-ingat sa pagpoposisyon ng ulo at leeg ng biktima kapag nagbibigay ng CPR.
 • Kung ang biktima ay nalunod sa malamig na tubig, tuyo kaagad, magpalit ng damit, at takpan ng mainit na kumot.
 • Agad na dalhin ang nalulunod na biktima na maaaring matulungan sa pinakamalapit na ospital.

Pagdating mo sa ospital, susuriin ng doktor ang daanan ng hangin, paghinga, at kakayahan ng puso ng pasyente bilang unang hakbang. Kung kinakailangan, ang doktor ay magsasagawa muli ng CPR, magbibigay ng karagdagang oxygen, at mag-i-install ng breathing apparatus, lalo na sa mga pasyente na nakakaranas ng respiratory arrest at pagbaba ng kamalayan. Susuriin din ng doktor kung kailangang gamutin ang biktima sa intensive care unit (ICU).

Pag-iwas sa pagkalunod

Bagama't nakamamatay, maiiwasan ang pagkalunod bago ito mangyari. Ang ilang mga bagay na maaaring gawin upang maiwasan ang kaganapang ito na mangyari ay:

 • Sa pamamagitan ng pagsasara ng access sa mga lugar na puno ng tubig nang mahigpit. Maaari kang gumamit ng nakakandadong pinto o bakod na hindi madaling madaanan, lalo na ng mga bata.
 • Palaging magbigay ng pangangasiwa sa mga bata kapag nasa mga lokasyong madaling malunod, tulad ng mga bathtub, swimming pool, fish pond, lawa, ilog, at dagat.
 • Huwag uminom ng mga inuming nakalalasing bago lumangoy, pangingisda, paglalayag o pangingisda.
 • Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng mga sedative kapag kailangan mong magtrabaho o lumipat sa mga lugar na madaling malunod.
 • Alamin at unawain ang wastong pamamaraan ng pagsasagawa ng CPR, upang makapagbigay ng tulong sa isang taong nalulunod.

Mga Komplikasyon sa Pagkalunod

Ang mga sumusunod ay ilang mga komplikasyon ng pagkalunod na nasa panganib, depende sa kung gaano katagal hindi nakatanggap ng oxygen ang biktima:

 • Kawalan ng balanse ng mga likido at compound sa katawan.
 • Hemolysis, lalo na ang pagkasira ng mga pulang selula ng dugo.
 • Pneumonia o pamamaga ng isa o parehong baga.
 • Acute respiratory distress syndrome.
 • Pagpalya ng puso.
 • mga stroke.
 • Pinsala sa utak.