Paano Sanayin ang mga Malayang Bata?

Ang isang malayang saloobin ay isang bagay na mahalaga para sa lahat na magkaroon. Upang masanay sa pagiging malaya, ang saloobing ito ay kailangang sanayin at turuan mula pagkabata. Kung hindi, kung gayon bata maaaring patuloy na umaasa sa mga magulang o mga taong nakapaligid sa kanya at nahihirapang umangkop sa kapaligiran bilang isang may sapat na gulang.

Nais ng bawat magulang na magkaroon ng mga malayang anak. Magkakaroon ng pagmamalaki kapag ang mga bata ay nakakagawa ng mga simpleng bagay at hindi palaging nakadepende sa kanilang mga magulang.

Hindi lamang para sa pagmamalaki ng mga magulang, ang kalayaan ay isa ring mahalagang probisyon para sa mga bata kapag sila ay nasa hustong gulang na at kailangang harapin ang mundo na may mas matinding hamon kaysa pagkabata.

Mga Matalinong Tip para sa Pagtuturo sa mga Bata na Maging Malaya

Ang pagsasagawa ng isang malayang saloobin sa mga bata ay mailalapat mula sa maliliit na bagay na karaniwan niyang ginagawa. Ang lahat ng iyong itinuturo ay makakaapekto sa kakayahan ng bata na kumilos, kabilang ang pagpapaunlad ng isang malayang saloobin sa kanya. Gayunpaman, ang pamamaraan ay dapat na iakma sa edad, paglaki at pag-unlad ng maliit na bata.

Mayroong ilang mga paraan na maaaring gawin upang sanayin ang kalayaan ng mga bata, katulad:

1. Magsimula sa pagbibigay ng maliliit na gawain

Kung paano sanayin ang mga bata na maging malaya ay maaaring simulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliliit na gawain, tulad ng pagsali sa mga bata sa paggawa ng takdang-aralin. Bigyan siya ng mga gawaing magaan ngunit kapaki-pakinabang, tulad ng pangangahas na matulog nang mag-isa, pag-aayos ng kama, paglilinis ng mga laruan, pagtitiklop ng damit, pagwawalis, o pag-aalaga ng bata.

Ang mga maliliit na aktibidad na tulad nito ay maaaring magturo sa mga bata na maging responsable, dagdagan ang tiwala sa sarili, at siyempre bumuo ng isang malayang karakter sa kanilang sarili.

2. Hayaang gumawa ang mga bata ng kanilang sariling mga pagpipilian

Ang malayang bata ay isang bata na hindi masyadong umaasa sa iba para sa negosyo na kaya niyang lutasin nang mag-isa. Samakatuwid, kailangan mong makuha ang iyong maliit na bata na gumawa ng kanyang mga desisyon at huwag ipilit ang iyong mga pagnanasa sa kanya nang labis.

Sa halip, maaari kang magbigay ng input sa mga desisyon na pipiliin ng iyong anak sa paraang pang-edukasyon. Magbigay ng paliwanag mula sa positibo at negatibong panig kung nais niyang gawin ang isang bagay.

Kung mali ang napiling ginawa ng iyong anak, magbigay ng paliwanag na madaling maunawaan upang makagawa siya ng mas mahusay na pagpipilian sa ibang pagkakataon. Ang pamamaraang ito ay isa ring anyo ng pagiging magulang mabuti para sa maliliit na bata.

3. Huwag laging tumulong

Kung mas matanda ang bata, siyempre, magiging interesado siyang gumawa ng maraming bagay, tulad ng pagtali ng mga sintas ng sapatos, pagbotones ng damit, pagkuha ng sarili niyang pagkain, o pag-aaral na magluto. Magagamit mo ito para sanayin ang iyong anak na maging mas malaya.

Kapag nahihirapan siya, hindi ka dapat magbigay agad ng tulong. Hayaang subukan muna ng iyong anak at magbigay ng suporta upang hindi siya madaling sumuko. Suportahan ang iyong anak upang magawa niya ang mga aktibidad na ito nang mag-isa at maging mas malaya sa paggawa nito sa hinaharap.

4. Magbigay ng kapaligirang pambata

Kapag ang iyong anak ay nasa proseso ng pag-aaral na maging isang malayang anak, kailangan mong tiyakin na ang kapaligiran sa tahanan ay ligtas at palakaibigan para sa kanya. Halimbawa, kapag natuto siyang maligo, siguraduhing malinis at malinis ang sahig ng banyo.

Kapag natutong maghugas ng pinggan o magluto ang iyong anak nang mag-isa, bigyan siya ng mga plastik na plato at tasa o pumili ng hindi gaanong peligrosong aktibidad sa pagluluto, tulad ng pamimitas at paghuhugas ng mga gulay at prutas.

5. Pahalagahan ang bawat pagsusumikap

Kapag ang iyong maliit na anak ay gumawa ng isang bagay na mabuti at nagagawang palaguin ang kanyang saloobin ng pagsasarili nang paunti-unti, siguraduhing palagi mo siyang pinupuri ng iyong pamilya.

Bagama't mukhang maliit, ngunit ang pagbibigay ng papuri para sa lahat ng pagsisikap na ginagawa ng mga bata ay maaaring magpataas ng kanilang sigasig na sumulong at nais na bumuo ng kanilang malayang saloobin.

Ang pagsasanay sa pagsasarili sa mga bata ay hindi maaaring gawin kaagad. Kailangan ng oras para maunawaan at mailapat nila ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga magulang ay dapat na maging mabuting halimbawa upang ang mga bata ay malaman kung paano kumilos at kumilos.

Kung kinakailangan, makakahanap sina Nanay at Tatay ng isang espesyal na paraan na akma sa karakter at katangian ng Little One sa pamamagitan ng pagkonsulta sa isang psychologist.