5 Paraan para Turuan ang mga Bata na Magsalita

Ang kakayahang magsalita ay isa sa pinakamahalagang kakayahan ng mga bata. Maaari mong isaalang-alang ang mga sumusunod na paraan upang turuan ang mga bata na magsalita, upang ang iyong anak ay makapagsalita nang mas matatas at sariling higit pang bokabularyo.

Ang isang paraan na maaaring gawin upang turuan at pukawin ang mga bata na magsimulang magsalita ay ang anyayahan silang magsalita. Ngunit bukod pa riyan, marami pa talagang ibang paraan na maaaring gawin upang mas mabilis na umunlad ang kakayahan ng mga bata sa pagsasalita.

Pag-unlad ng Pagsasalita at Paano Magturo sa mga Bata

Ang mga kasanayan sa pagsasalita ng mga bata ay patuloy na bubuo sa edad. Kung sa edad na 6 na buwan ang iyong anak ay nagsimula nang magsabi ng salitang "ba-ba" o "ma-ma", kung gayon sa edad na 12 buwan ay maaari na niyang sabihin ang isa o ilang simpleng salita. at mas makakatugon sa sinasabi mo.

Ang pag-unlad ng kakayahan sa pagsasalita ng maliit na bata ay tiyak na hindi nakatakas sa gabay ng mga magulang. Upang mas mabilis na umunlad ang kakayahan ng iyong anak sa pagsasalita, narito ang ilang paraan na maaari mong subukan:

 • Anyayahan ang mga bata na magsalita o magsalita

  Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-imbita sa iyong maliit na bata na magsalita tungkol sa anumang nangyari sa araw na iyon. Halimbawa, sa gabi bago matulog, subukang pag-usapan kung ano ang ginagawa ng iyong anak sa buong araw. Simula sa kung anong mga laro ang ginagawa, kung kanino nilalaro ang iyong anak. Subukang magtanong ng mga open-ended na tanong, na ang sagot ay higit sa "oo" at "hindi", para mas makapagsalita ang iyong anak.

 • Nagbabasa ng mga kwento

  Hindi pa masyadong maaga para basahin ang isang kuwento sa iyong anak, kahit na hindi pa siya makapagsalita. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga simpleng aklat na naglalaman ng mas maraming larawan kaysa sa mga kuwento. Bukod sa isang paraan upang turuan ang mga bata na magsalita, ang pagpapakilala ng mga libro mula sa murang edad ay magpapaunlad ng kanilang pagmamahal sa mga libro.

 • Magkasama sa pagsusulat ng mga kwento

  Gawin ang kuwento nang sama-sama sa pamamagitan ng pagpapalabas ng iba't ibang karakter, salungatan, at pakikipagsapalaran. Ang kuwento ay, siyempre, kung ano ang umaakit sa interes ng maliit na bata at hindi nakakatakot.

 • Sabay-sabay na nakikinig ng musika

  Sa pangkalahatan, gusto ng mga bata ang musika at paggalaw. Kapag nakikinig sila ng mga kanta para sa mga bata, tulad ng “Little Star” o “My Hat is Round,” natututo sila tungkol sa ritmo, wika, at sa mundo sa kanilang paligid.

 • Nagtatanong na tanong

  Maaari mo ring dalhin ang iyong mga anak sa pagbisita sa mga museo, palaruan, o zoo, upang buksan ang abot-tanaw ng kaalaman ng iyong anak at turuan siya ng mga bagong bagay. Ang pag-usisa ay mag-udyok sa kanya upang magsimulang magtanong.

Bilang karagdagan, upang sanayin ang mga kakayahan at interes ng mga bata sa pagsasalita, kailangan ding maging mabuting tagapakinig ng mga magulang. Kapag naramdaman ng mga bata na pinahahalagahan at narinig ng kanilang mga magulang, sila ay magiging mas masigasig at masayang magkwento o makipagdaldalan.

Maaaring anyayahan ng mga magulang ang mga bata na magsalita mula sa murang edad. Hindi mo man maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyong sinasabi, maa-absorb ng iyong anak ang kanyang naririnig.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga sanggol sa mga pamilyang madalas magsalita ay magkakaroon ng mas mataas na antas ng IQ sa edad na 3 taon, kaysa sa mga sanggol sa mga pamilyang tahimik.

Kung ang paglaki ng iyong anak ay tila mabagal o hindi kasing ganda ng ibang mga bata sa kanyang edad, ipinapayong kumunsulta sa isang pediatrician upang ang pagsusuri ay maisagawa at mabigyan ng tamang paggamot.