Mga Sintomas ng Talamak na Appendicitis at Paggamot

Ang talamak na apendisitis ay pamamaga ng apendiks na nangyayari sa mahabang panahon, mula linggo hanggang taon. Apendisitistalamaknangyayari kapag Apendise hinarangan ng dumi, banyagang katawan, tumor, odahil sa pamamaga dahil sa impeksyon.

Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ang eksaktong dahilan ng appendicitis o chronic appendicitis. Iniugnay ng ilang pag-aaral ang kundisyong ito sa pamamaga o pagbabara ng apendiks nang paulit-ulit, paulit-ulit, at sa mahabang panahon. Gayunpaman, mayroon ding mga nagsasabing ang kundisyong ito ay sanhi ng mga problema sa aktibidad ng nerve ng apendiks.

Ang talamak na apendisitis ay karaniwang may banayad na sintomas, na nagpapahirap sa pagtuklas. Samakatuwid, mahalagang kilalanin mo ang iba't ibang sintomas ng talamak na apendisitis, upang ang talamak na apendisitis ay magamot kaagad at hindi magdulot ng malubhang problema sa kalusugan.

Sintomas ng Talamak na Appendicitis

Ang mga sintomas ng talamak na appendicitis ay karaniwang hindi partikular at maaaring gayahin ang mga sintomas ng maraming iba pang sakit, gaya ng impeksyon sa ihi, ovarian cyst, irritable bowel syndrome, Crohn's disease, at pelvic inflammatory disease.

Gayunpaman, mayroong ilang mga sintomas na karaniwang nararamdaman ng mga nagdurusa ng talamak na apendisitis, katulad:

  • Sakit ng tiyan sa kanang ibaba
  • malata ang katawan
  • Pagkapagod
  • Nasusuka
  • Pagtatae
  • lagnat

Ang talamak na appendicitis na hindi agad natukoy ay maaaring magdulot ng mas matinding sintomas, tulad ng:

  • Matinding pananakit ng tiyan
  • Namamaga ang tiyan
  • Mataas na lagnat
  • Pagduduwal, mayroon man o walang pagsusuka

Kapag malala na ito, ang talamak na appendicitis ay maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon, tulad ng acute appendicitis, ruptured appendix, peritonitis, at sepsis.

PaghawakTalamak na Appendicitis

Kung nakakaramdam ka ng mga sintomas ng talamak na apendisitis, agad na kumunsulta sa isang doktor. Ang doktor ay magsasagawa ng isang pisikal na pagsusuri at iba pang mga pansuportang pagsusuri upang makita ang posibilidad ng talamak na apendisitis.

Kasama sa mga inirerekomendang pagsisiyasat ang mga pagsusuri sa dugo, mga pagsusuri sa ihi, ultrasound, X-ray (na may barium enema), CT scan, at MRI.

Kung ang mga resulta ng iyong pagsusuri ay positibo para sa appendicitis, ang doktor ay magbibigay ng paggamot ayon sa kalubhaan ng appendicitis na natamo.

Sa mga kaso na hindi sinamahan ng mga komplikasyon, ang doktor ay maaaring magbigay ng antibiotics. Gayunpaman, ang pagbibigay ng mga antibiotic ay may panganib na maulit ang appendicitis sa hinaharap, kaya karaniwang inirerekomenda ang appendectomy o appendectomy.

Ang appendicitis ay hindi isang maiiwasang sakit. Gayunpaman, ang panganib na magkaroon ng sakit na ito ay maaaring mabawasan kung kumain ka ng maraming pagkaing mayaman sa fiber, tulad ng mga gulay at prutas.

Kung nararamdaman mo ang mga sintomas ng talamak na appendicitis tulad ng nabanggit sa itaas, dapat kang kumunsulta agad sa doktor. Ito ay mahalaga upang mabilis kang makakuha ng paggamot.